sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Ý
Kinh doanh - 0909 966 346

Bếp công nghiệp inox

Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp
Bếp inox công nghiệp

Bàn inox

Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox
Bàn inox

Tủ inox

Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox
Tủ inox

Nồi phở

Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở
Nồi phở

Xe đẩy inox

Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox
Xe đẩy inox

Quạt hút ly tâm

Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm
Quạt hút ly tâm

Quầy pha chế

Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế
Quầy pha chế

Thiết bị y tế

Bàn thao tác y tế
Bàn thao tác y tế
Giường y tế
Giường y tế
Tủ thuốc y tế
Tủ thuốc y tế
Xe tiêm 3 tầng
Xe tiêm 3 tầng

Ghế đôn inox

Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox
Ghế đôn inox

Các thiết bị nhà bếp khác

Bàn hâm nóng thức ăn
Bàn hâm nóng thức ăn
Lo quay Gas
Lo quay Gas
Máy xay thịt
Máy xay thịt
Tủ hấp thực phẩm inox
Tủ hấp thực phẩm inox